Välkommen till Kerstin Norlin Revision AB!

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra revision, vars syfte är att kvalitetssäkra företagets redovisning.

"Jag kan lämna förslag på åtgärder, som leder till förbättrad lönsamhet, minskade risker och ökade möjligheter för företaget."

 

 


Läs mer om mina tjänster eller kontakta mig direkt för mer 

information om mitt erbjudande.